flpz.net
当前位置:首页>>关于齐人攫金的攫怎么读?的资料>>

齐人攫金的攫怎么读?

原文 昔齐人有欲金者,清旦衣冠而之市.适鬻(yù)金者之所,因攫(jué)其金而去.吏捕得之,问曰:“人皆在焉,子攫人之金何?” 对曰:“取金时,不见人,徒见金.” 译文 从前齐国有个想得到金子的人,清晨穿好衣服带好帽子到市场去,走到卖金子的地方,抢了金...

昔齐人有欲金者,清旦,衣冠而之市,适鬻金者之所,因攫其金而去。吏捕得之,问曰:‘人皆在焉,子攫人之金何?’对曰:‘取金之时,不见人,徒见金。’ 释译:从前齐国有个想得到金子的人,一天清早,穿好衣服,戴好帽子,来到集市上,走到卖金子的...

齐人攫金_成语解释 【拼音】:qí rén jué jīn 【释义】:攫:夺龋比喻利欲熏心而不顾一切。

原文 昔齐人有欲金者,清旦衣冠而之市。适鬻(yù)金者之所,因攫(jué)其金而去。吏捕得之。官问曰:“人皆在焉,子攫人之金何?” 对曰:“取金时,不见人,徒见金耳。” 译文 从前,齐国有一个想要金子的人,(有一天)清早,他穿好衣服戴好帽子就...

齐人攫金【拼 音】:qí rén jué jīn 【解 释】:攫:夺取.比喻利欲熏心而不顾一切. 【出 处】:战国·郑·列御寇《列子·说符》:“昔齐人有欲金者,清旦衣冠而之市,适鬻金者之所,因攫金而去.”

您好! 寓意:这个故事给人的启示是深刻的。追求物质财富,希望生活宽欲,是人之常情,但利欲薰心,见钱眼开,进而做出有悖人性、愚蠢野蛮的行动,就显得可笑而可恨了。不要因一时的鬼迷心窍而做出胆大妄为、自欺欺人的事情.

攫(jué ):抢夺,抓取的意思。 攫字好在: 形象生动写出了那个齐国人,因贪利而失去了理智,利欲熏心,不顾一切的丑态。

1.昔: 以前。 2.欲金者: 想要金子的人。 3.有…者:有一个…的人。 4.清旦: 清早。 【5.衣冠: 穿衣戴帽。】 【6.之: 前往。】 7.市:集市。 8.适: 往,到。 9.所: 地方。 【10.因: 于是】 11.攫(jué): 抓,夺 。 【12.去: 离开。】 13....

攫,夺之意。攫其金,用一个字文质彬彬地表明了金的获取方式,比用盗、抢、夺等含蓄,主人公的性质也有所不同。 请采纳(*^__^*)

齐国有一个人财迷心窍,他想得到金子。一大清早就穿好衣服,戴上帽子,打扮整齐到街市上去。他径自走到黄金珠宝店柜台前,伸手抓起一大块黄金,转身就跑。在市面上巡逻的官吏一下子就抓住了他,问他:“你怎么敢在光天化日之下,大庭广众之前抢劫...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.flpz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com